Debian

Actualizar de Jessie e Stretch

powered

 

Para saber a versión de Debian que temos instalada, podemos facelo coa seguinte instrución:

cat /etc/debian_version

No caso que queiramos actualizar o Debian Jessie a Stretch, podemos facelo empregando as seguintes instrucións:

apt-get update

apt-get upgrade (nun momento a actualización párase, e teremos que premer na tecla q, para continuar)

apt-get dist-upgrade

Así quedaría actualizado o Debian Jessie á última versión 8.8.

Agora continuamos o proceso para actualizado a Stretch:

nano /etc/apt/sources.list

E substituímos todos os "jessie" por "stretch". Salvamos (ctrl + o) e saímos (ctrl + x).

apt-get update

apt-get upgrade (nun momento a actualización párase, e teremos que premer na tecla q, para continuar)

apt-get dist-upgrade

Plank no escritorio XFCE e cambio de estética

 

barra

 

Hai usuarios que lles gusta dispoñer da barra de iconas Plank, xa que lles parece práctico. Con ela acadamos certo parecido estético cos equipos Mac. Velaquí está o procedemento para instalar esta barra en Debian Jessie con escritorio XFCE.

Descargamos a última versión do software Plank, que podemos atopar no seguinte enderezo: https://launchpad.net/plank

wget https://launchpad.net/plank/1.0/0.11.4/+download/plank-0.11.4.tar.xz

Descomprimimos:

tar -Jxf plank-0.11.4.tar.xz

Instalamos as seguintes utilidades:

sudo apt-get install automake gnome-common intltool pkg-config valac libbamf3-dev libdbusmenu-gtk3-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libgee-dev libglib2.0-dev libgtk-3-dev libwnck-3-dev libx11-dev libgee-0.8-dev

Compilamos e instalamos

cd plank-0.11.4

./configure

make

make install

cd ..

Actualizamos librerías:

sudo ldconfig

Seguidamente cargamos o programa plank no inicio do usuario. Para iso abrimos o xestor de configuración e pinchamos en "Sesión e inicio". E dentro del en "Inicio automático de aplicacións".  Engadimos unha nova tarefa que chame a /usr/local/bin/plank

 

inicio

 

Reiniciamos e comprobamos que aparece o Plank.

Instalamos o osXFCE para obter maior parecido aos sistemas de Mac:

apt-get install git

git clone https://github.com/imccausl/osXFCE.git

cp -r osXFCE /usr/share/themes/osXFCE

cp -r osXFCE/plank/flatabOSX-Theme  /home/usuario/.local/share/plank/themes/

Tamén descargamos as iconas de deseño Mato:

git clone https://github.com/flipflop97/Mato.git

cd Mato

./install.sh

Asignamos o novo tema. Para iso imos a Menú de aplicativos > Configuración > Apariencia e escollemos en Estilo: osXFCE e en iconas "Mato".

 

estilo

 

Coa combinación de ctrl + botón dereito do rato na barra plank e no apartado Tema, podemos escoller do "flatabOSX-Theme", aínda que para min, o que máis me gusta é o transparente.

 

Agregar usuario debian xfce con acceso automático

xfce

 

Se engadimos un usuario e queremos que acceda de forma automática sen tes que inserir o contrasinal, debemos de editar con dereitos de root o seguinte ficheiro:

mousepad /etc/lightdm/lightdm.conf

Temos que modificar as seguintes liñas:

autologin-user=usuario (cambiar usuario polo nome do novo usuario)

autologin-user-timeout=0

Pero  non chega con reiniciar. Debemos de cargar a configuración de lightdm de novo. Para iso tecleamos a seguinte orde:

dpkg-reconfigure lightdm

Desactivar as notificacións en XFCE

As  notificacións de XFCE poden resultar molestas, fundamentalmente ao imprimir diferentes documentos. Pódense desactivar, seguindo o este procedemento:

su root
cd /usr/share/dbus-1/services
sudo nano org.xfce.xfce4-notifyd.Notifications.service
 
E deixalo do seguinte modo:
 
 [D-BUS Service]
 Name=org.freedesktop.Notifications
 #Exec=/usr/lib/xfce4/notifyd/xfce4-notifyd
 Exec=/bin/true

Reinicias o sistema
reboot

Grabar unha imaxe iso nun lapis USB con dúas instrucións

Nalgunha ocasión  baixamos unha imaxe dunha distribución linux e queremos crear con ela un lápis USB para proceder a instalala distribución no disco duro. Procedemos en ocasións a facelo co UnetBootin e levarnos a sorpresa que o equipo non arranca desde esa unidade. Velaquí temos unha método para a creación dun lápis sen necesidade de empregar ningún software específico:

Escalamos os dereitos a root: su root  (e engadimos o contrasinal)

1. Formateamos o lápis usb en formato fat32. Debemos de inserilo no porto correspondente e montalo, pero non pode estar en uso. Poderíamos empregar o gparted para esta tarefa (no terminal escribiríase gparted).

mkfs.vfat -I /dev/sdb

sdb é a unidade na cal se atopa o usb. Para comprobar cal é a unidade podemos empregar a seguinte instrución: fdisk -l . Tamén coa instrución gparted. Non fai falta dicir que se equivocas de unidade perderás toda a información dese disco.

2. Volcamos os datos ao lápis: cat imagen.iso > /dev/sdb; sync

En resumo, dúas instrucións:

mkfs.vfat -I /dev/sdb

cat imagen.iso > /dev/sdb; sync

Actualizar o Kernel de Debian Jessie

 

tux

Para instalalo actualizamos o sources.list

mousepad /etc/apt/sources.list

E engadimos a seguinte liña. Trátase do repositorio oficial de Debian Stretch (versión 9)

deb http://http.debian.net/debian/ stretch main contrib non-free

apt-get update

aptitude search linux-image

E procedemos a instalar o último que vexamos. Concretamente neste momento está na versión 4.8.0

aptitude install linux-image-4.8.0-2-686-pae

Finalmente comentamos a liña que engadimos en /etc/apt/sources.list

#deb http://http.debian.net/debian/ stretch main contrib non-free

e actualizamos as fontes: apt-get update

Instalar ou actualizar o libreoffice á versión 5.3.0

libreoffice

Para Debian ou Ubuntu 32

#!/bin/bash
# You must have root privelages to run this script (use sudo)
if [ `id -u` -ne 0 ]; then                        # Checks to see if script is run as root
    echo "This script must be run as root" >&2            # If it isn't, exit with error
    exit 1
fi
apt-get purge libreoffice*
apt-get remove libreoffice*
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86_deb_langpack_gl.tar.gz

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i libobasis*.deb
rm -R /tmp/libreoffice

Para Debian ou Ubuntu 64

#!/bin/bash
# You must have root privelages to run this script (use sudo)
if [ `id -u` -ne 0 ]; then                        # Checks to see if script is run as root
    echo "This script must be run as root" >&2            # If it isn't, exit with error
    exit 1
fi
apt-get purge libreoffice*
apt-get remove libreoffice*
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86_64/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86_64/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86_64/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i libobasis*.deb
rm -R /tmp/libreoffice

Subscribe to Debian