Debian

atio

 

Exim4. Configurar sistema para envío de correos con Gmail.

Pode ser de utilidade que o sistema nos avise de determinados acontecementos, por exemplo unha actualización automática. Tamén pode valer para que unha aplicación web que teñamos instalada nos lembre no correo electrónico o contrasinal esquecido, e como non para o envío de correos a través do terminal. Unha maneira de facelo é empregando o servidor de correo Exim4. Procedamos a configuralo:

Ofris. Conxelar o sistema.

Moitos usuario procuran un programa alternativo a Deep Freeze do sistema operativo Windows para Linux. Unha alternativa posible é Ofris.

1. Creamos un novo usuario que queiramos conxelar, por exemplo o usuario alumno

su root

adduser alumno

2. Descargamos o paquete ofris da seguinte ligazón:

a. 32 bits: http://goo.gl/V94Qs

b. 64 bits: http://goo.gl/DleLl

Para saber se a maqueta coa que estamos é 32 ou 64 bits,  podemos teclar a seguinte orde:

Usuario con permisos para instalar ou cambiar o contrasinal.

Resulta de utilidade crear un usuario que poida instalar ou ben cambiar o seu propio contrasinal, descoñecendo o contrasinal de root

Imaxinemos que dispoñemos dun usuario chamado martin

Para que este usuario poida instalar software ou ben cambiar o seu propio contrasinal debemos de agregalo ao grupo sudo

Co terminal, e neste caso desde root, escribimos:

Actualizar de Jessie e Stretch

powered

 

Para saber a versión de Debian que temos instalada, podemos facelo coa seguinte instrución:

cat /etc/debian_version

No caso que queiramos actualizar o Debian Jessie a Stretch, podemos facelo empregando as seguintes instrucións:

apt-get update

apt-get upgrade (nun momento a actualización párase, e teremos que premer na tecla q, para continuar)