Recuperar un panel eliminado en XFCE

En ocasións, cando un equipo é empregando por múltiples persoas, especialmente no caso de rapaces, pode ocorrer que eliminen o panel no cal apace o menú de inicio, lanzandores, a icona da configuración do son, apagar o sistema, etc.

Co botón dereito do raton no escritorio, escollemos a opción "Abrir aqui unha terminal". Unha vez aberta a terminal escribimos a seguinte orde:

usuario@debian:~$ xfce4-panel --preferences

E aparece a ventana para engadir máis ou eliminar paneis e ademais permite engadir elementos aos paneis. Teremos que ir agregando as iconas perdidas.

 

panel

 

Outra maneira alternativa é a de restaurar o usuario, pero antes debemos de facer unha copia de seguridade dos ficheiros que teña nas diferentes carpetas do /home/usuario.

Saimos da sesión de usuario (alt + F4) e entramos como root. Para asegurarnos de que todos os procesos do usuario quedaron pechados executamos a seguinte instrución:

root@debian:~# pkill -KILL -u usuario

Eliminamos o usuario e borramos a carpeta /home/usuario

root@debian:~# deluser usuario

root@debian:~# rm -r usuario

Volvemos a crear o usuario usuario. Deste xeito copiará a configuración gardada na carpeta /etc/skel

root@debian:~# adduser usuario

 

Bloq num activo por defecto en XFCE

O primeiro que debemos facer é instalar

apt-get install numlockx

Seguidamente creamos un ficheiro chamado numlockx.desktop co seguinte contido:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=numbloqx
Comment=
Exec=numlockx
Icon=
Path=
Terminal=false
StartupNotify=false

Gardámolo na seguinte ruta: /etc/xdg/autostart/numbloqx.desktop

Reiniciamos e xa teremos o teclado numérico bloqueado por defecto

Mudar o lanzador de aplicacións do XFCE a Whisker Menu

Whisker Menú é un lanzador de aplicacións alternativo ao que trae por defecto o XFCE. Paréceme máis vistoso e quizais un pouco máis cómodo, pois mantén un listad das aplicacións que xa empregamos, un apartado de favoritos, para engadir as aplicacións que queiramos, buscador de aplicacións, e unha maneira de engadir os lanzadores de maneira sinxela a calquera panel ou escritorio.

wisker

Para instalalo na familia Debian, Fedora ou OpenSUSE podemos seguir as instrucións da seguinte páxina

Para engadilo á barra de menús, editamos co botón dereito na barra de tareas e clic en panel/preferencias do panel. Na lapela Elementos, retiramos o actual lanzador e engadimos (pulsando en +) o Whisker Menu

Na icona de Whisker menu podemos configurar a visualización. No meu caso deixeino do seguinte xeito:

preferencias wisker