Agueiro

atio

 

Matriculación con ficheiro csv en Agueiro

1. Descargar do Xade o informe AL956

2. Abrir con LibreOffice Calc, seleccionando:

Conxunto de caracteres: Europa occidental (Windows 1252/WinLatin 1) o Unicode (UTF-8). Comprobar que se ven tils e eñes.
Opcións de separador: Marcamos soamente Punto e coma
Delimitador de texto: "
Comprobamos na parte inferior da ventana que na mostra de datos aparece cada dato unha columna e que se ven correctamente as eñes e os tildes.