Gardar ficheiros e crear un portafolios en Agueiro

1. O primeiro que un usuario debe e facer é acceder á plataforma. No caso dos docentes empregarán as súas credenciais corporativas. Aos alumnos facilitaralle un usuario e contrasinal o centro

2. O primeiro que analizamos é a creación dos cartafoles, subcartafoles e subir o ficheiros que desexemos.

a. Creamos primeiramente o cartafol da materia "Informática".

b. E prememos no cartafol que acabamos de crear. Fixámonos que cambia a ruta na que nos atopamos

c. Creamos agora un cartafol co nome de "Calc"

Quedando así:

d. Entramos novamente en Calc e creamos un subcartafol chamado Referencias. E dentro deste outro co nome de Imaxes, que será o cartafol no que subiremos as imaxes do portafolio. Descargamos a seguinte imaxe e subímola ao cartafol de imaxes.

e. Para subila, pinchamos en "Elixir arquivos"

Seleccionamos o ficheiros que acabamos de descargar e subímolo. Quedando a vista do xestor do seguinte xeito:

E deste xeito, podemos crear os cartafoles e subir os ficheiros que desexemos.

 

3. Seguidamente editamos un Portafolio dixital. Para iso facemos un clic no menú hamburguesa e seguidamente en Portafolio

4. Clic en engadir

5. Podemos escoller páxina, se se trata dunha páxina única que conteña toda a información ou ben colección, que é un conxunto de páxinas enlazadas entre si. Neste exemplo escollemos páxina

6. Inserir o título da páxina. Por exemplo, "Formato condicional no LibreOffice Calc". O resto das opcións non é obrigatorio cumprimentalas, sen embargo, cando os alumnos queren compartir o seu portafolios co docente, é moi conveniente que empreguen as etiquetas, engadindo o centro e curso, para que o profesor poda buscalas de forma sinxela

 

7. Pinchamos en Estrutura (deseño) e escollemos a plantilla que mellor se axuste ás nosas necesidades. Clic en Gardar

 

8. No cabeceiro engadimos o título da páxina, por exemplo. Para isto arrastramos á dereita o artefacto Texto, soltándoo na zona sombreada

9. Escribirmos o título da páxina, dándolle o formato desexado. Para que non apareza texto no bloque eliminamos o  texto da cela Título do bloque

 

10. Na columna da esquerda colocamos o logo de Calc, e a ligazón a outras páxinas ou prácticas

Para inserir unha imaxe, arrastramos o artefacto "Unha imaxe"

Seguidamente, debemos de subir a imaxe

Escollemos o cartafol Imaxes, que está dentro de Referencias, e este a súa vez dentro de Calc e finalmente este dentro de Informática

E seguidamente,clic en Elixir archivos e subimos o logo. Eliminamos o título do bloque e clic en Gardar

11. E co feito ata o momento quedaríanos algo así:

12. No bloque da dereita, pegaremos a información que atopamos nesta páxina: https://blog.atio.es/node/311

E como resultado, queda algo así:

13. Se queremos facer pública  a páxina en Internet, prememos en Compartir e seguidamente en URL secreta.

14. E se un alumno quere compartir esta páxina co docente, escollería compartir con Usuario, buscaría o nome do profesor

15. E por último, se que ceder a páxina, para que un terceiro a copie e a mellore, en opcións avanzadas, selecciona Si en "Permitir copia"

 E neste último caso, cando compartimos con outra persoa con copia. Que é o que ve esa persoa, e como fai a copia do portafolio que lle cedemos?

a. Clic no menú hamburguesa e ese usuario escolle Portafolio > Compartido comigo

b. E no buscador procura o título da páxina, neste caso Formato condicional no Libreoffice Calc. No caso de que se empregaran as etiquetas, pódese buscar máis comodamente.

E buscando por etiquetas...

c. Clic no título e accedemos á páxina. Sempre e cando o autor da páxina, dentro de opcións avanzadas, escollera SI en permitir copia, aparecerá a icona de Copiar arriba e á dereita

E deste xeito xa pode modificar a copia da páxina orixinal, corrixíndoa, engadindo máis recursos, imaxes, etc.

Compartir colección en Agueiro

share.png

Un profesor A quere compartir unha colección de páxinas cun profesor B en Agueiro. Vexamos o procedemento:

Profesor A entra coa súa conta corporativa en Agueiro

1. Crea a colección e engade as páxinas que desexe. 

2. Pincha en "compartido por min", escollendo "coleccións" e seguidamente en "Editar acceso". A dereita arriba aparece a un despregable que pon "Opcións avanzadas" e aí escolle "permitir copia" abaixo aparece outro despregable "Compartir con", e escolle o usuario con quen quere compartilo. Imaxinemos que o usuario fose profesorb@edu.xunta.es. O profesor A remataría aquí o seu traballo.

Entra o profesor B coa súa conta. A primeira vista en "Coleccións", non aparece nada...o que efectivamente resulta confuso, pois no caso dunha páxina compartida con copia si aparece. Pero, funciona. Vexamos o que debe facer o profesor B

1. Fai un clic en "Compartido comigo" e aí si aparece a colección compartida. Pincha na colección e visualiza a colección compartida. Á dereita aparece o botón "Copiar". Pincha o profesor na icona e escolle "colección" na fiestra emerxente coa mensaxe de confirmación. Clic en "Seguinte: Editar colección de páxinas" e clic en "Listo"

2. Agora se o profesor B pincha en coleccións xa a pode visualizar a páxina como propia e obviamente pódea modificar e pode volvela a compartir co profesor A seguindo o mesmo procedemento explicado anteriormente.

Matriculación con ficheiro csv en Agueiro

1. Descargar do Xade o informe AL956

2. Abrir con LibreOffice Calc, seleccionando:

Conxunto de caracteres: Europa occidental (Windows 1252/WinLatin 1) o Unicode (UTF-8). Comprobar que se ven tils e eñes.
Opcións de separador: Marcamos soamente Punto e coma
Delimitador de texto: "
Comprobamos na parte inferior da ventana que na mostra de datos aparece cada dato unha columna e que se ven correctamente as eñes e os tildes.

 

xade

 

3. Gardar o ficheiro en formato folla de cálculo (ods). Deste ficheiro só nos interesan os campos: APELIDO1, APELIDO2 e NOME. Eliminamos o resto das columnas.

4. Para matricular os rapaces en Agueiro, debemos de converter a actual base de datos, nunha cos seguintes campos:

 

folla

 

a. Creamos os campos novos (username, password, email, etc), na folla de cálculo que temos xa aberta e á dereita das columnas das que teñen datos

b. username. Debemos contatenar a columna nome, apelido1 e apelido2 por medio de puntos. Para iso empregaremos a seguinte fórmula, que substitúe os ñ por n, e elimina as tildes

=SUBSTITUIR(SUBSTITUIR(SUBSTITUIR(SUBSTITUIR(SUBSTITUIR(SUBSTITUIR(SUBSTITUIR(MINÚSCULA(CONCATENAR(C2;".";A2;".";B2));" ";"");"ñ";"n");"á";"a");"é";"e");"í";"i");"ó";"o");"ú";"u")

c. Password. Engadimos unha password por defecto, que logo modificarán os nenos: 123456

d. O correo electrónico é a contatenación da columna username con @codigocentro.es. Para iso empregaremos a seguinte fórmula:

=CONCATENAR(D2;"@15026352.es")

e. firstname. É unha copia da columna C, polo que sinalamos a fórmula

=C2

f. lastname. É a concatenación do primeiro apelido e do segundo, pero neste caso sen o punto intermedio e sen substituir nin ñ nin tildes, pero deixando un espazo en branco entre os dous. Empregamos a seguinte fórmula

=CONCATENAR(A2;" ";B2)

Velaquí dispós dun ficheiro ods, coas fórmulas xa engadidas.

5. Completamos as columnas, arrastrando a cela polo cadradiño que aparece na marxe inferior e dereita da mesma.

6. Seleccionamos as columnas username, password, email, firstname, lastname. E copiámolas (ctrl+c). Creamos un novo ficheiro e seguidamente facemos un pegado especial, seleccionando as opcións por defecto:

 

pegado especial

 

7. Gardar como. En tipo de ficheiro, eliximos Texto CSV (.csv). Clic en gardar. Se o abrimos cun editor de ficheiro plano (mousepad, leafpad ou gedit, verémolo do seguinte xeito:

8. No cadro de características do ficheiro CSV, deixámolo do seguinte xeito:

 

gardarcomo

 

Unha vez gardado, se o abrimos cun editor de texto plano (gedit, mousepad, leafpad,etc. ) visualizarémolo do seguinte xeito:

 

ficheiroscsv

 

9. Diriximonos a Agueiro e matriculamos os rapaces co ficheiro anterior desde a área de administración.