1. PRESENTACIÓN

http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/presentacion.pdf

2. EQUIPAMENTO

http://www.atio.es/eva/sesion1/conexionado_equipamento.pdf

3. EDUDIXITAL

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/1_edudixital_2018_portal.pdf

4. E-DIXGAL.

http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/xeneralidades_edixgal.pdf

 

eva

5. O EVA

http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/eva_dixital_xeneralidades.pdf

        Práctica. Entrar no entorno co perfil de titor. Ver as partes xerais: axudas e catálogo.

       a. Crear  unha materia. Engadir unha unidade didáctica

           http://www.atio.es/eva/sesion1/crear_materia.pdf

       b. Matricular aos usuarios nas materias creadas

           http://www.atio.es/eva/sesion1/matricula.pdf

            Práctica. Crear curso, matricular un alumno e o profesor. Engadir ao profesor o perfil de profesor.

            Engadir unidade didácticas. Engadir Netex alumno e Netex profe. Ocultar a  unidade de profesor

            Engadir unidade de Edebé.

            Engadir dúas urls e un pdf

                         url: https://online.seterra.com/es

                         url: https://quizizz.com/

                         pdf: Poemas de López Abente 

            Cambiar de usuario e entrar como alumno para visualizar o entorno.

            Configurar o formato da materia por Temas e Grella

       c. A miña área persoal

           http://www.atio.es/eva/sesion1/area_persoal.pdf

       d.  Calendario

           http://www.atio.es/eva/sesion1/o_calendario.pdf

           Práctica. engadir unha data de exame