Instalación Thonny e wxpython en Debian

python

 

Thonny é un magnífico editor para programar en Python. É moi sinxeliño e lixeiro, pero máis que suficiente para aprender a programar en Python. Velaquí temos un script que en principio funciona en Debian Jessie

Descargar script

#!/bin/bash
###Instalación de Thonny e xwPython
# You must have root privelages to run this script (use sudo)
if [ `id -u` -ne 0 ]; then            # Checks to see if script is run as root
  echo "This script must be run as root" >&2      # If it isn't, exit with error
  exit 1
fi

#preliminares para os que teñen paquetes estragados

su -c "dpkg --configure -a"
su -c "apt-get install -f"
su -c "apt-get update"

#get files
cd /tmp
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
python3 get-pip.py

#instalamos thonny
pip install -U -I thonny

#instalamos paquetes necesarios, segundo https://github.com/wxWidgets/Phoenix
apt install -y dpkg-dev build-essential python3-dev libjpeg-dev libtiff5-dev libsdl1.2-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev libnotify-dev
apt install -y freeglut3 freeglut3-dev libsm-dev libgtk-3-dev libwebkit2gtk-3.0-dev libwebkit2gtk-4.0-dev libxtst-dev
apt install -y libgstreamer-plugins-base1.0-dev libwebkit2gtk-4.0-dev libsdl2-dev
apt install -y python3-tk

#modulos para thonny
pip install -U -I appdirs setuptools six wheel twine sphinx requests pytest pytest-xdist pytest-timeout numpy wxpython

#Engadimos ligazón ao menu
cd /usr/share/applications/
rm -f thonny.desktop
wget https://atio.es/pub/thonny.desktop

Despois de instalalo, abrimos o Thonny e en opcións > Interpreter escollemos a versión Python da familia 3 que teñamos instalada.

 

opcións

Seguidamente podemos comprobar os paquetes que temos instalados en Tools > Manage Packages

 

packages