Acelerar Drupal

Podemos acelerar un pouco Drupal empregando o módulo memcache. Antes de nada debemos de instalar o módulo memcached de php

apt install php-memcached (para php versión 7)

apt install php5-memcached (para php versión 5)

Reiniciamos o servizo Apache2

systemctl restart apache2

En Drupal engadimos o módulo memcache:

https://www.drupal.org/project/memcache