cfr coruña

1. Algúns exemplos prácticos da metodoloxía por proxectos e colaborativas con Agueiro.

     Deseño e construción dun pabellón de lectura

     https://www.edu.xunta.es/agueiro/view/view.php?id=6418

     prototipo cuberta

    Sistemas de representación

    https://www.edu.xunta.es/agueiro/view/view.php?t=IX9MDw1jPL4s72tfcZTO

    blog desafío STEM

    Equipo de dinamización da lingua galega. CEIP Labarta Pose - Baio

2. Configuración da aula. Diferenza formato grella e por temas.

3. A axenda. Creación de eventos

    http://www.atio.es/eva/sesion1/o_calendario.pdf

   Práctica: Creación dun evento Exame nunha data concreta.

   Mensaxe ao grupo desde a "miña clase".

   Aviso aos pais desde espazo Abalar (https://www.edu.xunta.es/abalar/)

   Creación dun evento que se repite tódalas semanas (entrega proba de avaliación continua).

4. Crear páxina. Ligazóns e hipervínculos

    Engadir url

    http://atio.es/eva/sesion2/url.pdf

    Crear páxina. Engadimos ligazón e imaxes

    http://atio.es/eva/sesion2/paxina.pdf

    Práctica

    Crear unha paxina na que se engada a seguinte ligazón: https://www.classdojo.com/es-es/

    Sacar unha captura de pantalla da seguinte páxina: https://kahoot.it/ .

    Engadir unha ligazón á imaxe que apunte á mesma páxina

    Engadir un vídeo con iframe: https://youtu.be/_7SkyNklCoU (Abalar móbil)

5. Configurar a avaliación. Crear as avaliacións e aspectos e configuración avanzada.

  http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/cualificacion.pdf

   Práctica.

   a. Creación das categorías de avaliación  (ponteración 60%)

   b. Creación das subcategorías: exames, probas de avaliación continua (ponderación 40%)

   c. Caderno (ponderación 10%)

   d. Engadir notas desde informe de avaliación

   e. Visualización das notas polo alumno.

6. Crear unha tarefa. Configuración da avaliación.

    http://atio.es/eva/sesion3/tarefas.pdf

7. A avaliación. Visualización do informe e interpretación da avaliación dunha unidade Netex.

   http://atio.es/eva/ficheiros/ficheiros/avaliacion_netex.pdf

8. Engadir un paquete IMS

   Descargar e publicar: http://atio.es/pauli/data/_uploaded/file/economia_azul_ims.zip

8. Backup e restauración da materia.

 

ATENCIÓN. Para analizar a avaliación do paquete NETEX, podedes observar a interación que fixo o alumno e a información que obtén o docente no curso avaliacion (usuario alumno _al01 e profesor _pr01, do curso do evaformación empregado).