Desde o ano 2010 estivo en liña o espazo atio.es, publicando novas en galego e relacionadas coa tecnoloxía educativa. Malia que foi en experiencia moi enriquecedora, quizais porque non hai mellor xeito de aprender que ensinando, ao longo do mes de maio atio baixará a persiana. 

Até sempre, amigos!

Martín Pardiñas 
martindetecnoloxia@gmail.com