Vine Ven é un programa desenvolvido pola Comunidade Valenciana para apoio da aprendizaxe do castelán deseñado para alumnado que descoñece a cultura e a lingua española e de recente incorporación ao sistema educativo. Malía estar programado para o sistema operativo Microsoft Windows, pódese facer funcionar na Maqueta Abalar.

1. Maqueta Abalar nos equipos E-Dixgal

No caso da maqueta Abalar dos equipos E-Dixgal, é preciso instalar a aplicación Wine. Para iso hai que dirixirse a Aplicativos > Sistema > Instalador de Wine

E aprece un aviso do tamaño que vai ocupar e danos unha idea de que o proceso non é inmediato. Dependerá do ancho de banda dispoñible

E hai que premer en Si, como parece lóxico. Ata que remata o proceso de instalación e aceptamos.

Ao rematar aparece un aviso indicándonos o método para executar un programa que dependa de Wine

2. Descagar o aplicativo Vine-Ven

https://ceice.gva.es/estatico/polin/publicaciones-en-linea/vine_ven.zip

3. Unha vez descargado hai que descomprimilo escollendo a opción "Extraer aquí" que aparece ao premer o botón dereito do rato.

4. A opción máis sinxela é abrir o cartafol e colocase enriba do ficheiro vine-ven.exe e co botón dereito do rato pinchar na opción: "Abrir con outro aplicativo" e seguidamente, "Wine Windows Program Loader" e finalmente premer no botón "Seleccionar"

5. Como o aplicativo aparecen en Valenciano (opción Vine) e en castelán (opción Ven), prememos nesta última, e comeza a execución do mesmo.

 

 

2. Maqueta Abalar libre

No caso de dispoñer dunha maqueta Abalar Libre, pódese facer todo o anterior, pero como podemos instalar programas, é posible que nos resulte cómodo instalar o programa Bottles.

1. Instalamos a aplicación flatpak, no caso en que non a teñamos instalada

apt install flatpak

2. Descargamos o paquete de instalación de Bottles

https://dl.flathub.org/repo/appstream/com.usebottles.bottles.flatpakref

3. Instalamos o paquete descargado

cd Descargas

flatpak install com.usebottles.bottles.flatpakref

4. Iniciamos o aplicativo Bottles. Prememos en Aplicativos > Accesorios > Bottles

5. Clic en Seguinte unhas 3 veces ata que comeza a descargar uns ficheiros, ata que remata

6. Aparece unha nova fiestra. Pinchamos en crear unha botella nova

E escollemos o tipo de aplicación. Neste exemplo escollo Aplication. Inserimos un nome á botella e clic en Crear

O sistema comeza a crear a botella.

7. Ao rematar queda do seguinte xeito. Pinchamos na icona "Instalar exe/msi nesta botella"

Premer en Aplicación e seguindamente en Iniciar executábel

E seleccionamos o ficheiro vine_ven.exe que está no cartafol Descargas/vine_ven

Premer no botón Executar

Cando se abra o programa bottles (Aplicativos > Accesorios > Bottles), aparece un atallo ao programa.