1. Creación de contidos coa intelixencia artificial

https://chat.openai.com/chat

a. Crear un conto: "Crear un conto da Carapuñiña Vermella moderno en galician"

Había unha moza chamada Alba, que sempre levaba unha capa vermella con capucha na súa casa na cidade. Alba era unha rapaza moi independente e non lle gustaba que lles disesen o que facer. Nunca se rendería a ser unha doncela fráxil que precisaba ser rescatada por un príncipe.

Un día, a nai de Alba pediulle que levase unha cesta de comida á súa avoa que vivía nunha aldea lonxe da cidade. Alba, como sempre, vestiuse coa súa capa vermella e comezou a camiñar pola beira da estrada.

No camiño, Alba atopou a un lobo moi astuto que lle preguntou onde ía. Ela, sen medo, respondeulle que ía visitar á súa avoa. O lobo, cun sorriso malévolo, díxolle que a aldea estaba noutra dirección e indicoulle un atallo.

Alba, confiando na súa intuición, decidiu non seguir o atallo e continuou polo camiño orixinal. Finalmente chegou á casa da avoa sen problemas.

Desde ese día, Alba tivo máis coidado e aprendeu a confiar en si mesma e na súa intuición. E, por suposto, nunca baixou a súa capucha vermella.

B. Crear preguntas sobre un texto

https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=9511_9111_1

Crear preguntas del siguiente texto: "Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: «¿Platero?» y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal... Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar; los higos morados, con su cristalina gotita de miel... Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo."

Crea preguntas del cuento los tres cerditos

Tarefa: Crea 10 contas de sumas con números aleatorios en formato latex con dous sumandos de 1 cifra e sen resultado

E en formato mathml?

3+4=?

5+7=? 8+2=? 6+9=? 1+5=?

Tamén podemos facer chamadas do estilo:
Na linguaxe latex para moodle empregamos unha notación:
$$3+7=$$
$6+8=$$
Crea 10 restas con números aleatorios empregando a notación anterior e con resultado positivo

C. Outras propostas con OPENAI

D. Crear imaxes con intelixencia artificial

https://openai.com/product/dall-e-2

"Neno na escola"

E. Crear unha presentación con dous clics

https://tome.app/

https://tome.app/zonacee/contos-de-marineiros-unha-aventura-marabillosa-clezjp78h01pzd4mthxbe7y20?page=clezjq34n0gsuhs8j4l92b7t8

A finalidade na aula pode ser a simple lectura, un ditado, inventar outro final á historia...

Tan só temos en pinchar en Create, e inserir un título á presentación. A intelixencia artificial encargarase de todo:

"Crear presentación sobre o coidado os mares en galician"

"Crear unha presentación para nenos pequenos sobre o ciclo da auga en galician"

"Crear unha presentación sobre o Lazarillo de Tormes en galician"

F. Un cartaz sinxelo con Canva

https://www.canva.com/es_es/

Todos os modelos > Educación

https://www.canva.com/p/templates/EAFFHSfIcYM-welcome-to-classes-modern-green-poster/

G. Crear un esquema ou mapamental coa axuda a intelixencia artificial

H. Contidos H5P no Drupal ou en Agueiro

Paso 1.

Primeiramente teremos que configurar de forma axeitada o Moodle do centro. Concretamente un usuario co rol de Administrador terá que ir a área de administración do sitio:

Premer en Seguridade HTTP. Neste apartado márcase a opción de "Permitir cadros integrados"

Seguidamente ir a Administración do sitio > Usuarios > Permisos > Normas de usuario e activamos o acceso automático de usuarios

Ademais hai que crear un curso con acceso para os convidados. Para iso dirixímonos a Administración do curso > Cursos > Administrar cursos e categorías

Procedemos a crear un curso na categoría que nos interese, pinchando en Crear un novo curso

No formato do curso, configurámolo como formato dos temas.

Paso 2

Na área de administración do moodle, pinchar en Participantes e matricúlanse a todos os docentes que vaian a crear contidos h5p. Seguramente resulte moi cómodo empregar os círculos para matricular a todos os docentes, en función do tamaño do centro.

Paso 3.

Pinchar en participantes do curso creado e seguidamente no logo do engrenaxe

Seguidamente pinchamos en "Métodos de matriculación"

E no cadro de métodos de matriculación, activamos o Acceso como convidados pinchando no ollo

Paso 2. Ou ben creamos unha actividade h5p ou ben subimos unha feita

No Moodle, pinchamos na columna da esquerda en Banco de contidos. Seguidamente no botón Engadir e neste exemplo escollemos algo sinxelo, "Find the words", que resulta ser unha sopa de letras

Introducimos un título, unha pequena descrición e a lista de palabras a buscar na sopa de letras

Seguidamente introducimos a sopa de letra nunha das leccións. Para iso, dentro do curso e despois de pinchar en activar a edición, pinchamos en "Engadir unha actividades ou un recurso", e clic en Contido Interactivo

Pinchamos na icona de ficheiros, e en Content bank, atoparemos o ficheiro e e inserímolo

Nas opcións H5P debemos marcar a opción inserción

Gardar e presentar

Ao pinchar en incrustado, o sistema facilita o código iframe, que introduciremos na páxina web como código html

<iframe src="https://www.edu.xunta.gal/centros/craatarandeira/aulavirtual/h5p/embed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.edu.xunta.gal%2Fcentros%2Fcraatarandeira%2Faulavirtual%2Fpluginfile.php%2F5258%2Fmod_h5pactivity%2Fpackage%2F0%2Ffind-the-words-1.h5p&amp;component=mod_h5pactivity" name="h5player" width="1517" height="687"
   allowfullscreen="allowfullscreen" class="h5p-player w-100 border-0"
   style="min-height: 230px;">
</iframe><script src="https://www.edu.xunta.gal/centros/craatarandeira/aulavirtual/h5p/h5plib/v124/joubel/core/js/h5p-resizer.js"></script>

E se o código fose este?
<iframe src="https://www.edu.xunta.gal/centros/craatarandeira/aulavirtual/mod/hvp/embed.php?id=1906" width="1640" height="984" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" title="Tarefa 3.3 para Lingua Galega de Charo Vázquez Freire"></iframe><script src="https://www.edu.xunta.gal/centros/craatarandeira/aulavirtual/mod/hvp/library/js/h5p-resizer.js" charset="UTF-8"></script>

I. Escalar unha imaxe co Gimp

1. Escalar unha imaxe

Descarga a seguinte imaxe: https://atio.es/pub/cancha.jpg

Escalar a imaxe para que non teña un ancho superior a 500px

2. Recortar unha imaxe

Descargar unha imaxe da seguinte web: https://unsplash.com/

Recorta quedando só cunha parte da foto

3. Crear unha imaxe cun tamaño 1100*300px

Ficheiro Novo > tamaño 1100*300px

Descarga a seguinte imaxe: https://atio.es/pub/carnota.jpg

Abrir en nova capa e escalamos a capa

J. Dous detalles de Inkscape

Descarga esta imaxe: https://atio.es/pub/bolboreta_azul.svg

Abrea co Inkscape

Duplicaa varias veces

Exporta