En moitas ocasión desexamos limitar o acceso á información almacenada nun cartafol, nunha partición, nun disco ou nunha unidade de memoria usb. Veracrypt é una boa opción, xa que ademais é multiplataforma con versións para Linux, Mac e Windows

Paso1. Descarga do programa

https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html

No caso de Debian 10, debemos descargar o paquete deb que atopamos aquí

Paso 2. Instalación

Pódese instalar co gDebi ou co terminal

su root
cd Descargas
dpkg -i veracrypt-1.25.9-Debian-10-amd64.deb

Paso 3. Asignámoslle permisos sudo ao usuario

usermod -aG sudo usuario
newgrp sudo

Paso 4. Permitímoslle ao usuario 'usario' a execución de veracrypt

su root
nano /etc/sudoers

E e na última liña engadimos a seguinte instrución:

#includedir /etc/sudoers.d
usuario ALL=(root) NOPASSWD: /bin/bash /usr/bin/veracrypt --core-service

(para salvar prememos a combinación Ctrl + o e para saír Ctrl + x)

Paso 5. Abrimos o Veracrypt (Aplicativos > Accesorios > Veracrypt). Prememos en "Create Volume"

A primeira das opcións "Create an encrypted file container" serve para crear un cartafol cifrado no sistema. No caso que queiramos cifrar unha unidade escollemos a segunda opción: "Encrypt a non-system partition/drive"

Na seguinte fiestra escollemos a opción Standard

Seleccionamos a unidade, premendo en Select Device

Neste exemplo, escóllese sdb1

 

Instroducimos o contrasinal do usuario. Seguidamente seleccionamos o tipo de encriptación desexado. Neste caso deixamos AES (sha-512)

e inserirmos dúas veces o contrasinal para poder abrir a unidade

Se non imos almacenar fichieros grandes, escollemos a opción No en Large Files. E en Volume Format seleccionamos FAT se desexamos abrir tamén a unidade nun sistema operativo Windows.


Paso 6. Formateamos o volume. Trátase dun proceso bastante longo, en función do equipo que empreguemos, pero é posible que tarde uns 20 minutos ou máis

 

Paso 7. Para montar a unidade debemos facelo desde esta aplicación. Para isto prémese en Select Device e e escóllese a unidade do usb

E seguidamente premer en Mount para que apareza no xestor de ficheiros a unidade e Dismount para desmontala

O programa pedirá o contrasinal de cifrado que empregamos na súa creación

E xa nos aparece no xestor de ficheiros

E con dobre clic accedemos aos ficheiros almacenados