1. Presentación persoal

2. Presentación do proxecto

     Documentación do proxecto

3. Algunhas ferramentas a empregar en E-Dixgal

a. Restaurar un curso de WebDinámicas. 

b. Agueiro

       a. Exemplo 1. https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=EbRMDqzukyZtWKpV89wv

       b. Exemplo 2. https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=SPwM1K8N7nOhTpGcRmr3

       c. Traballo en grupo: https://blog.atio.es/node/338

       d. Enviar unha publicación de Agueiro por Abalar Móbil

c. Ferrramentas daMaqueta Abalar

      a. Enredando coa Maqueta Abalar

      b. LibreOffice Writer. Os estilos

      c. Utilidade de Scribus

4. Creación e configuración dun curso Moodle

5. Matricular aos participantes

6. Como inserir os libros das editoriais

7. Organizando o curso Moodle

          a. Crear etiquetas

               Inserir un hipervínculo e unha imaxe

              Boulder. Teito en Mazaricos: https://vimeo.com/132910273             
              O eslabón perdido: https://www.youtube.com/watch?v=9ZLGTd27dcw

              Inserir un ficheiro

              Publicar unha tarefa

          b. Agrupar varios elementos: libros, ficheiros, cuestionarios, tarefas nunha etiqueta

          c. Unhas pinceladas

          d. O calendario  

          e. Inserindo contidos. A bolsa de recursos.

8. As tarefas

9. As tarefas. Avaliación cunha rúbrica

10. Seguimento de completado (Resposta -> Boletín alumno)

11. As distincións

12. Copia e restauración dun curso

13. Comunicación na contorna dixital  

     a. Abalar Móbil

     b. Abalar Pro. Publicación de faltas de asistencia

     c. Vídeoconferencia e Mensaxería 

     d. Activar e desactivar a mensaxería

14. Xestionar as cualificacións. Suposto práctico

15. Introdución ás actividades H5P

          Actividades h5p na canle Espazo Abalar

16. Restaurar un curso coa avaliación configurada

17. Cálculos con fórmulas

18. Crear exame autocorrixible

19. Avaliar as actividades dos libros das distintas editoriais

Avaliar as actividades dos libros da Editorial Planeta

Avaliar as actividades dos libros da Editorial Netex

Avaliar as actividades dos libros da Editorial Edebé