a. Descargamos o ficheiro:

http://www.edu.xunta.gal/centros/craatarandeira/system/files/CRA%20A%20TARANDEIRA%202022.mp4

b. Creamos un cartafol no espazo privado de Agueiro

c. Subimos o ficheiro ao cartafol

d. Creamos un portafolio e inserimos o vídeo

e. Creamos unha url secreta e comprobamos que funciona nunha xanela privada

f. Imos a espazo abalar e creamos un aviso a un grupo no que enviamos un pequeno texto e a ligazón.

https://agueiro.edu.xunta.gal/view/view.php?t=UyXVK6pGPB4RqineudJ2