Antes de nada debemos configurar os logs do servidor nginx para iso editamos o ficheiro /etc/nginx/nginx.conf

nano /etc/nginx/nginx.conf
/etc/nginx/nginx.conf
http {
...
access_log  /var/log/nginx/access.log;
error_log  /var/log/nginx/error.log;
...

Instalamos pip

pacman -S python-pip

 

Instalamos ngxtop

sudo pip install ngxtop

 

Para visualizar as peticións máis habituais:

ngxtop -n 20

Para verificar as ips dos equipos remotos empregamos a seguinte instrución:

ngxtop top remote_addr

E para coñecer as url que xeran un código de erro 404

ngxtop -i 'status >= 404'