O instalador de paquetes gDebi presenta un bug. Cando queremos instalar un programa coa axuda cun paquete .deb, o programa péchase de maneira inesperada e por suposto non é quen de instalalo. Vexamos como se pode arranxar:

1. Escalamos os privilexios a root, pois imos editar un ficheiro do sistema

su root

introducimos o contrasinal

2. Editamos o ficheiro gdebi.desktop

mousepad /usr/share/applications/gdebi.desktop

Procurarmos isto (Ctrl+f):

Exec=gdebi-gtk %f

E engadimos o comando sudo, e deixámolo do seguinte xeito:

/usr/share/applications/gdebi.desktop
...
Exec=sudo gdebi-gtk %f
...

Salvamos e saímos

3. Descargamos un ficheiro .deb, por exemplo o do Visual Studio Code coa axuda do navegador

https://code.visualstudio.com/docs/?dv=linux64_deb

4. Abrimos o xestor de ficheiros e dirixímonos ao cartafol de Descargas. Prememos co botón dereito sobre o ficheiro que acabamos de descargar. E pinchamos en Propiedades.

Na pestana Abrir con escollemos "Instalador de paquetes GDebi"

E clic no botón Establecer como predeterminado

5. Co botón dereito novamente sobre o ficheiro descargado, pinchamos na opción Abrir co Instalador de paquetes GDebi e  procedemos a instalar o programa.