a. Escalar unha imaxe

Descarga a seguinte imaxe: https://atio.es/pub/cancha.jpg

Escalar a imaxe para que non teña un ancho superior a 500px

b. Recortar unha imaxe

Descargar unha imaxe da seguinte web: https://unsplash.com/

Recorta quedando só cunha parte da foto

c. Crear unha imaxe cun tamaño 1100*300px

Ficheiro Novo > tamaño 1100*300px

Descarga a seguinte imaxe: https://atio.es/pub/carnota.jpg

Abrir en nova capa e escalamos a capa

 


 

Outras prácticas Gimp guiadas:


http://pelandintecno.blogspot.com/p/practicas-gimp.html

http://tecnomeler.org/informatica1/tratamiento-de-la-imagen/practicas-guiadas-gimp.html

https://ticantabria.wordpress.com/gimp/practicas-gimp/

http://www.ieslaasuncion.org/departamento/documentos/inicio/2814.pdf