konica

 

O primero que debemos de coñecer é a ip da impresora.

Seguidamente dirixímonos a páxina do fabricante e descargamos o ficheiro ppd do modelo Bizhub c258

https://www.konicaminolta.es/es/business-solutions/productos/oficina/impresoras-multifuncionales/sistemas-de-impresion-color/bizhub-c258/descargas.html

Descargamos o ficheiro: IT5PPDLinux_600020000MU.zip

Descomprimimolo: unzip IT5PPDLinux_600020000MU.zip

Entramos en cups: http://localhost:631

Instalamos impresora. Engadimos o ficheiro KOC658SX.ppd que atopamos na seguinte carpeta:

Accedemos á carpeta /IT5PPDLinux_600020000MU/Spanish/CUPS1.2#

Abrimos o xestor de impresoras (Inicio > Sistema > Print Settings), nas propiedades da impresora mudamos o enderezo lpd://KMA30E9F/print.... por socket://192.168.1.99, é dicir socket://ip_da_impresora