by Noel Feáns

1. Presentación persoal

2. Restaurar un curso de WebDinámicas. Algunha proposta.

3. Documentación do proxecto

4. Xeneralidades do proxecto       

5. Uns enlaces dixitais

6. Crear un curso. Elixir materia.

7. Acceso ao catálogo. Contidos Dixit

8. Matricular ao alumnado. Cambio de rol

9. Modo de visualización: Formato temas - Formato Menú. Número de seccións

10. Como inserir os libros das editoriais

11. Dándolle estética a unha aula virtual

          a. Crear etiquetas

              Boulder. Teito en Mazaricos: https://vimeo.com/132910273             
              O eslabón perdido: https://www.youtube.com/watch?v=9ZLGTd27dcw

          b. Agrupar varios elementos: libros, ficheiros, cuestionarios, tarefas nunha etiqueta

          c. Unhas pinceladas

12. A comunicación na formación dixital

13. Primeiros pasos con Agueiro

       Exemplo 1. https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=EbRMDqzukyZtWKpV89wv

       Exemplo 2. https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=SPwM1K8N7nOhTpGcRmr3

       Traballo en grupo: https://blog.atio.es/node/338

14. Copia e restauración dun curso

15. As tarefas

16. A Avaliación no EVA

          a. Seguimento de completado

                   Resposta -> Boletín alumno

          b. As distincións

          c. Configuración da avaliación

          d. Cálculos con fórmulas

17. Crear exame autocorrexible

18. Personalizar os libros da editorial Netex, Edebé e Planeta

19. Avaliación das tarefas dos libros da editorial Netex, Edebé e Planeta

20. Introdución ás actividades H5P

Actividades h5p na canle Espazo Abalar