1. Que é Agueiro e que nos pode aportar?

 

Agueiro tal e como amosa a imaxe son tres cousas:

a. Un espazo onde gardar ficheiros, un servizo cun estilo parecido a un Drive de Google ou a un Dropbox. O alumnado pode subir os seus traballos, apuntes a ese cartafol. Deste xeito prescinden de empregar un lapis usb, ou de gardar os traballos no computador.

b. Agueiro permite a creación de páxinas web. Estas páxinas poden estar formadas polos ficheiros subidos ao espazo privado, por blogs ou contidos web. A forma de inserir os contidos nas diferentes páxinas é moi sinxelo. Para isto empréganse os artefactos. Ademais estas páxinas pódense compartir con outros usuarios, por exemplo co docente, para que poida facer unha avaliación continua do traballo.

c. Un sistema de foros e mensaxería interna.

2. En que se diferencia Agueiro de Drupal?

Drupal é un xestor de contidos para publicar na web e polo tanto, os contidos publicados son visibles por calquera usuario anónimo.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvirxedabarca/

Agueiro permite o mesmo se se desexa, pero tamén podemos limitar as publicacións facéndoas privadas, compartíndoas con outro usuario, cun grupo ou cunha comunidade.

 

3. En que se diferencia Agueiro de Moodle?

Moodle é unha aula virtual cun aspecto e unha forma de traballo moi organizada e unha estrutura bastante ríxida onde predomina unha transmisión do coñecemento do profesor ao alumno

Agueiro é un taller con  moitas ferramentas. É un taller un pouco especial, pois está pensado para que traballen os alumnos e alumnas e polo tanto a edición de contidos resulta moi sinxela. Sen embargo non está moi claro como se configura a transmisión do coñecemento, que ruta segue. O docente é un usuario máis e un guía.

Polo tanto son produtos distintos. Cada un céntrase nun aspecto e non compiten entre si.

4. Cuestión de privacidade

a. URL Pública (url secreta)

b. Compartir cun grupo ou cunha comunidade

c. Cun usuario específico, por exemplo co profesor ou profesora

5. O punto forte de Agueiro, a creación de grupos

 

6. Traballo por proxectos e metodoloxía colaborativa

Proxecto documental de centro, A nosa contorna do CEIP Labarta Pose

Traballo por proxectos na área de Tecnoloxía

 

Traballo de documentación

7. Un exemplo práctico.

a. Descargamos o ficheiro:

http://www.edu.xunta.gal/centros/cracoristancosantacomba/system/files/Concurso_FAXFG%202022_0.m4v

b. Creamos un cartafol no espazo privado de Agueiro

c. Subimos o ficheiro ao cartafol

d. Creamos un portafolio e inserimos o vídeo

e. Creamos unha url secreta e comprobamos que funciona nunha xanela privada

f. Imos a espazo abalar e creamos un aviso a un grupo no que enviamos un pequeno texto e a ligazón.

https://agueiro.edu.xunta.gal/view/view.php?t=P9nuODl6ScfBvob3TI7Y