Debemos de dispoñer dun servidor LEMP. Na entrada https://blog.atio.es/node/441, podemos seguir un procedemento para a instalación dun servidor LEMP en Arch Linux. E, coa configuración seguida na entrada mencionada, procedemos a instalar un Drupal 9

Aproveitando a explicación dada na nova https://blog.atio.es/node/441, creamos un ficheiro de configuración en /etc/nginx/sites-available, que lle ordena ao servidor abrir os contidos na ruta /srv/http/blog. Podemos visualizar a configuración editando o ficheiro:

nano /etc/nginx/sites-available/blog

Ou tamén podes descargalo na seguinte url: http://atio.es/pub/blog

Antes de nada borramos todos os ficheiros que teñamos dentro do cartafol blog. Mantemos o cartafol phpmyadmin

rm /srv/http/blog/*

Dirixímonos á ruta /srv/http, e descargamos o drupal

cd /srv/http

wget https://www.drupal.org/download-latest/zip

E descargamos un ficheiro comprimido co nome de zip. Descomprimímolo

unzip zip

E movemos todo o contido do cartafol drupal-9.3.12 ao cartafol blog

mv  /srv/http/drupal-9.3.12/* /srv/http/blog

Procedemos a crear dous cartafoles necesarios para descargar a tradución no Drupal e dámoslle permisos de escritura:

mkdir /srv/http/blog/sites/default/files

mkdir /srv/http/blog/sites/default/files/translations

chmod -R 777 /srv/http/blog/sites/default/files

E facemos unha copia do ficheiro default.settings.php co nome de settings.php. Dámoslle tamén permisos de escritura o ficheiro

cp /srv/http/blog/sites/default/default.settings.php /srv/http/blog/sites/default/settings.php

chmod 777  /srv/http/blog/sites/default/settings.php

Ademais é intersante actualizar os módulos do Drupal antes de proceder coa instalación. Isto podemos facelo coa ferramenta composer, que será a que empregaremos para a instalación dos diferentes módulos. Nesta nova podes ver como se instala: https://blog.atio.es/node/444

Abrimos o navegador e neste exemplo abrimos a ruta https://d.blog.atio.es e procedemos a instalar o Drupal

Escollemos o idioma e clic en Save and continue. Na seguinte ventana escollemos a instalación estándar e clic en Gardar e continuar

Inserimos un nome dunha base de datos para gardar os datos da aplicación, un nome de usuario e un contrasinal. Neste caso empreguei o usuario root e o contrasinal que configurei na nova anterior, coa axuda instrución:

mysqladmin --user=root password "contrasinal"

E ao premer en Gardar e continuar, comeza a instalar

Configuramos a información do sitio

E unha vez que premamos en Gardar e  continuar, debemos quitarlle os permisos de escritura ao ficheiro settings.php

chmod 644 /srv/http/blog/sites/default/settings.php

Sen embargo nos informes de estado que atopamos na ruta informes > Informes de estado, aparece o seguinte erro:

Para resolvelo editamos o ficheiro settings.php e ao rematar a sección Trusted host configuration, engadimos as seguintes liñas:

nano /srv/http/blog/sites/default/settings.php
  $settings['trusted_host_patterns'] = [
    '^d.blog.atio\.es$',
    '^www\.d.blog.atio\.es$' 
  ];

Se todo vai ben, no apartado informes > Informes de estado visualizaremos o seguinte cadro resumo: