1. Restaurar un curso de WebDinámicas

2. Configuración da avaliación

3. Cálculos con fórmulas

4. Utilidade dalgunha aplicación da maqueta Abalar

A. Comprimir e descomprimir ficheiros.

Crear un cartafol en Documentos

Descargar os seguintes pdf nos que se trata o produto nas matemáticas védicas

https://oaoa.atio.es/sites/oaoa/files/inline-images/vedicas/produto_vedicas_nivel1.pdf

https://oaoa.atio.es/sites/oaoa/files/inline-images/vedicas/produto_vedicas_nivel2.pdf

https://oaoa.atio.es/sites/oaoa/files/inline-images/vedicas/produto_vedicas_nivel3.pdf

https://oaoa.atio.es/sites/oaoa/files/inline-images/vedicas/produto_vedicas_nivel4.pdf

Cortar e pegar desde Descargas a Documentos

Comprimir

B. Gimp

a. Escalar unha imaxe

Descarga a seguinte imaxe: https://atio.es/pub/cancha.jpg

Escalar a imaxe para que non teña un ancho superior a 500px

b. Recortar unha imaxe

Descargar unha imaxe da seguinte web: https://unsplash.com/

Recorta quedando só cunha parte da foto

c. Crear unha imaxe cun tamaño 1100*300px

Ficheiro Novo > tamaño 1100*300px

Descarga a seguinte imaxe: https://atio.es/pub/carnota.jpg

Abrir en nova capa e escalamos a capa

C. Klavaro

D. Handbrake

Descargar o vídeo: http://www.edu.xunta.gal/centros/cracoristancosantacomba/system/files/_VIDEO%2025%20N.mp4

Modificar o tamaño a 720*405px

E. Inkscape

Descarga esta imaxe: https://atio.es/pub/bolboreta_azul.svg

Abrea co Inkscape

Duplicaa varias veces

Exporta

F. Scribus

Abre Lipsum e xera un texto. Copia unha porción

Abre o Scribus e pincha en inserir unha moldura de texto e pega o texto.

Exporta a PDF

G. Comunicación coas familas empregando Abalar Móbil. Un caso práctica empregando Agueiro

a. Descargamos o ficheiro:

http://www.edu.xunta.gal/centros/cracoristancosantacomba/system/files/Concurso_FAXFG%202022_0.m4v

b. Creamos un cartafol no espazo privado de Agueiro

c. Subimos o ficheiro ao cartafol

d. Creamos un portafolio e inserimos o vídeo

e. Creamos unha url secreta e comprobamos que funciona nunha xanela privada

f. Imos a espazo abalar e creamos un aviso a un grupo no que enviamos un pequeno texto e a ligazón.

https://agueiro.edu.xunta.gal/view/view.php?t=P9nuODl6ScfBvob3TI7Y

4. Crear exame autocorrixible

5. Introdución ás actividades H5P

6. Personalizar os libros da editorial Netex, Edebé e Planeta

7. Avaliación das tarefas dos libros da editorial Netex, Edebé e Planeta