1. Crea un curso novo no evaformación.

2. Descarga este ficheiro. Trátase dun curso creado na Aula Virtual dun Centro, é dicir, de WebsDinámicas

3. Restaura o ficheiro que acabas descargar neste novo curso.

4. Configura o curso en formato por temas. Activa o autocompletado > manual

5. Matricula a 3 alumnos > manual

6. Engade unha data de exame no taboleiro > manual 

7. Crea unha nova para as dúbidas

8. Activa a comunicación por grupo. Podes usar a seguinte imaxe como logotipo do grupo

9. Engade unha nova sección ao final

10. Activa o calendario e engade unha data de exame