1. Crea un curso novo no evaformación.

2. Descarga este ficheiro. Trátase dun curso creado na Aula Virtual dun Centro, é dicir, de WebsDinámicas

3. Restaura o ficheiro que acabas descargar neste novo curso.

4. Configura o curso en formato por temas. Activa o autocompletado (manual)

5. Matricula a 3 alumnos

6. Engade unha data de exame no taboleiro

7. Crea unha nova para as dúbidas

8. Activa a comunicación por grupo. Podes usar a seguinte imaxe como logotipo do grupo

9. Engade unha nova sección ao final

10. Crea unha nova etiqueta e engades nela unha imaxe dun mapa mental  como o da figura seguinte. Para elaborar o mapa emprega o FreeMind (ferramentas de autor)