1. Clic nas tres liñas  (abrir menú da aplicación)

2. Configuración

3. Privacidade e seguranza

4. Dirixirse ao apartado Identificacións de contrasinais > Identificacións gardadas

5. Seleccionamos a páxina da que desexamos eliminar as credenciais e clic en Eliminar