1. Clic nos tres puntos da dereita

2. Configuración

3. Privacidade e seguridade

4. Borrar datos de navegación

5. Clic na pestana Configuración avanzada

6. No selector de Tempo, escollemos "Desde sempre"

6. Seleccionar "Contrasinais e outros datos de inicio de sesión"

7. Borrar datos