1. Presentación persoal
2. Documentación do proxecto
3. Xeneralidades do proxecto       
4. Uns enlaces dixitais
5. Evaformacion

          https://evaformacion.edu.xunta.gal/

          Unhas pinceladas
6. Acceso ao catálogo. Contidos Dixit
7. Crear un curso. Elixir materia.
8. Matricular ao alumnado. Cambio de rol
9. Modo de visualización: Formato temas - Formato Menú. Número de seccións
10. Como inserir os libros das editoriais
11. As etiquetas
          a. Crear etiquetas
          b. Agrupar varios elementos: libros, ficheiros, cuestionarios, tarefas nunha etiqueta
12. A comunicación na formación dixital

13. Primeiros pasos con Agueiro
       Exemplo 1. https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=EbRMDqzukyZtWKpV89wv
       Exemplo 2. https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=SPwM1K8N7nOhTpGcRmr3
       Traballo en grupo: https://blog.atio.es/node/338

14. Restaurando un curso de websdinámicas

15. As tarefas
15. Copia e restauración dun curso


16. A Avaliación no EVA
          a. Seguimento de completado

                    Resposta -> Boletín alumno
          b. As distincións
          c. Configuración da avaliación
          d. Cálculos con fórmulas
17. Crear exame autocorrexible
18. Personalizar os libros da editorial Netex, Edebé e Planeta
19. Avaliación das tarefas dos libros da editorial Netex, Edebé e Planeta
20. Introdución ás actividades H5P

Actividades h5p na canle Espazo Abalar