Clic en Saltar ao último paso.

E deste xeito, o Moodle crea unha copia de seguridade que procedemos a descargar ao noso computador. E unha vez descargada podemos renomear o ficheiro, inserido un nome máis mnemotécnico.

 

 

E xa teriamos rematada a creación da copia de seguridade.

 

RESTAURAR A COPIA DE SEGURIDADE

Paso 1

Creamos un novo curso e abrímolo. Se neste curso xa temos elementos de cualificación é posible que a restauración non se faga con éxito debido ás posible inconsistencia dos datos. E procedemos a restaurar a copia de seguridade:

 

Se o curso modelo e a curso a restaurar están no mesmo centro educativo, podemos empregar a función importar, sendo esta moito máis cómoda. O método Restaurar vale para calquera dos casos, independentemente onde estean instalados o curso orixe e o destino.

Procedemos a importar o ficheiro coa copia de seguranza:

 

Unha vez escollido o ficheiro, clic en Restaurar. Aparece unha fiestra informativa. Clic en Continuar e seguidamente aparecen tres opcións á hora de restaurar. Escollemos a segunda opción, por exemplo:

Mantemos a opción de Fusionar e clic en Continuar. Ábrese unha fiestra con información dos elementos a restaurar e clic en Seguinte. Na seguinte pantalla mantemos todo por defecto e clic novamente en Seguinte. E xa na última escollemos Executar restauración.