Executar Balena Etcher en Debian 10

1. Descargamos a aplicación da seguinte páxina

https://www.balena.io/etcher/

2. Descomprimos o ficheiro e gardámolo na ruta desexada

3. Para executalo empregaremos a seguinte orde:

./balenaEtcher-1.5.122-x64.AppImage --no-sandbox

4. Se desexamos que apareza no menú podemos empregar a ferramenta menulibre. Instálase coa seguinte orde

apt install menulibre