Cups é unha fantástica ferramenta para a instalación e xestión das impresoras do sistema, tanto as conectadas de forma directa ao equipo a través dun USB como aquelas que dispoñamos na rede local lan. Vexamos como se instala e xa postos, engadimos os drivers das impresoras hp e Samsung.

sudo pacman -S cups ghostscript gsfonts hplip splix
sudo systemctl enable cups.service
sudo systemctl start cups.service

Para acceder á interface, empregaremos o navegador de Internet. O enderezo que debemos de inserir é:

http://localhost:631