Musicca. Aprendendo notación musical

https://www.musicca.com/es

 

Lingua Castelá. Uns cantos libros en pdf

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/indice.html

 

Khan academy

https://es.khanacademy.org/

 

Xeografía e Historia: Mapas: google maps

https://artsandculture.google.com/ 

https://artsandculture.google.com/partner/natural-history-museum

 

Matemáticas: Un exemplo con JavaScript, para o estudio dos números enteiros

function resta(a,b){

return (a-b)
}

console.log(resta(2,-4))

Outros exemplos: https://blog.atio.es/node/406

Matemáticas e debuxo técnico: Geogebra

http://espazoweb.com/dtxd/?p=456

 

Exemplos de xeometría dinámica con geogebra: http://www.xelmirez.com/debuxo/figurasgg.htm

 

Xelmirez I: http://www.xelmirez.com/debuxo/fotocopiadora.htm

 

Traballo por proxectos con Alberto Sacido (Linguas)

https://www.youtube.com/watch?v=KM---xILPAM

 

Bioloxía e Educación Física. Estudio do corpo humano.

biodigital.com

 

Lingua inglesa. Comentario dun vídeo de Regina Pessoa

https://www.youtube.com/watch?v=-HDaoOEUhDI

 

Linguas, valores. Talía Teatro

https://youtu.be/BBCMFmpmYVQ?t=635

 

Bioloxía e Tecnoloxía. Greenpeace

https://www.youtube.com/watch?v=1Rf7iQY9Gcg

 

Historia. Miguel Abraira

https://anchor.fm/miguelabraira

 

Telegram online

https://web.telegram.org/k/

 

Lumi. Edición de contidos h5p offiline

https://lumi.education/