Introdución ás tarefas H5P

Tanto en Webs Dinámicas como en Edixgal dispoñemos dun conxunto de tarefas chamadas H5P.

https://www.edu.xunta.gal/centros/zonapontevedrad6/aulavirtual/course/view.php?id=82

 

1. Como empregar as tarefas H5P

2.. Neste exemplo escollemos a tarefa Audio Recorder. Engadimos o título

3. E con isto, os alumno terán un botón para gravar a súa voz, aínda que de momento terán que empregar Chromiun

4. Sen embargo, é moi posible que esta mesma tarefa o docente queira empregala en distintas unidades didácticas. Para isto debe de incrustala dentro dunha etiqueta ou ben dunha páxina web, empregando a seguinte orde e engadindo o título da tarefa, respectando maiúsculas e minúsculas:

Polo tanto, creamos  unha etiqueta ou ben unha nova  páxina e engadimos o seguinte texto de forma directa (non a través de código html):

{h5p:Resumo}

E desta maneira dispoñemos desta actividade onde desexemos e as veces que precisemos, ben dentro dunha etiqueta ou no medio duns apuntes creados nunha páxina.