Agueiro é  unha ferramenta poderosa para empregala en traballos por proxectos ou metodoloxías activas. E isto, en boa medida é grazas á posibilidade de crear grupos. Un docente (perfil de xestor dentro dunha comunidade), pode crear tantos grupos como desexe: grupos operativos de 3 alumno para traballar en proxectos, grupos-aula, Clube de lectura, etc.

Ademais poden crear grupos que conecte os alumnos de dous centros diferentes. Para facer isto un profesor dun dos centros crea o grupo e polo tanto convértese automaticamente en administrador do grupo. Este docente matricula aos seus alumnos e tamén un profesor doutro centro. A este último asígnalle o rol de administrador dentro do grupo, e con este privilexio, o segundo profesor pode matricular aos seus alumnos. Neste caso estase creando un grupo con alumnado e profesorado de dous centros diferentes.

E incluso se poden crear grupos abertos no que calquera pode participar. Por exemplo poderíase crear unha comunidade de estudantes e docentes interesados polo software libre. Nese grupo podería publicar novas relacionadas coa temática, debater nos foros e compartir ficheiros.

Vexamos como se pode crear un grupo:

1. Clic en "Os meus grupos"

2. clic en Crear un grupo. Neste exemplo crearemos un grupo operativo para 4 alumnos no que van a documentar un traballo por proxectos.

3. Indicamos o nome do grupo

4. O tipo de grupo será pechado e controlado polo administrador do grupo (o docente). Poderiamos deixar a configuración dos axustes da seguinte maneira.

5. O primeiro que debe de facer o docente é asignar os membros do grupo

E neste apartado dispoñemos de dúas opcións, enviar invitacións ou ben engadir moitos usuarios. No caso que estamos analizando, o docente empregaría a segunda opción, xa que forza aos alumnos a formar parte dun grupo

6. A partir deste momento os usuarios do grupo poden comezar a editar páxinas web, subir ficheiros, empregar os foros, etc. Para que todos os compoñentes dun grupo poidan publicar á vez deben de facelo en distintas entradas dun foro. Desta maneira, cada un dos alumnos centraríase na publicación dun apartado do proxecto.

a. Crear un blog

E dentro do blog poderían crear tantas entradas como elementos do proxecto técnico: memoria descriptiva, memoria construtiva, anexos, orzamento, planos, etc

 

b. Crear un cartafol para subir as fotos da maqueta e os vídeos

Pódese crear  un cartafol para o proxecto e uns subcartafoles para as imaxes e o vídeo

Quedando así:

E finalmente subirían as fotos ao cartafol imaxes e o vídeo 

c. Crear unha páxina ou colección. Neste caso é máis apropiado empregar unha colección.

E creamos as páxinas que conformarán o proxecto técnico. E en cada unha delas, introducirmos a entrada ou entradas de blog que consideremos:

 

E finalmente, despois de engadir as páxinas e crear a URL Secreta, o resultado pode quedar do seguinte xeito:
 

https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=365BnK9mWziIUPy1CZcR