Instalación de OBS Studio en Debian. Configuración da cámara virtual. Webex

Para facer máis eficaces as docencias a través de Webex, é interesante ademais de proxectar o propio contido engadir a imaxe do ponente. obs Studio é un estupendo software para isto.

Para proceder coa instalación de obs Studio, podemos facelo con paquetes Snap

Primeiro instalacións o xestor de paquetes snap, no caso en que non o teñamos instalado
sudo apt update

sudo apt install snapd

sudo snap install core

E seguidamente procedemos coa instalación do programa.

sudo snap install obs-studio

Sen embargo na actulidade o obs-studio en Linux non dispón de cámara virtual, e porén debemos de instalala. Hai moitos métodos para a instalación, sen embargo o máis sinxelo é instalar o software Irium. Pero antes debemos de descargar as dependencias

Previo. Instalamos git

sudo apt install git

Instalación de  v4l2loopback

cd descargas
git clone https://github.com/umlaeute/v4l2loopback.git
cd v4l2loopback
sudo make install
sudo depmod -a

Descargamos o seguinte paquete:

cd /home/usuario/Descargas
wget http://iriun.gitlab.io/iriunwebcam-2.3.1.deb

e procedemos coa súa instalación, tanto co gDebi, para comprobar que cumprimos coas dependencias. Se apareceran erros por dependencias podemos correxilas con:

sudo apt remove iriunwebcam

sudo apt install -f

E volvemos a instalar o paquete iriunwebcam-2.3.1.deb

 

E reiniciamos o equipo para que apareza no apartado de son e vídeo o probrama OBS Studio. Unha vez reiniciado o equipo abrimos o OBS Studio

 

E nada máis abrir salta o Auto-Configuration Wizard. Nel escollemos a terceira opción. Aínda que saltemos este paso, sempre podemos chamar este asistente desde Tools>Auto-Configuration Wizard. Escollemos a terceira opción:
 

 

Configuramos as fontes ao noso gusto e prememos en Iniciar Cámara Virtual

 

Cando arranquemos o obs-studio, disporá dun botón  máis, o de "Iniciar Cámara Virtual"

 

Seguidamente abrimos Webex desde o Firefox (o Google Chrome ou derivados como o Brave non recoñece as cámaras virtuais). Pinchando na frechiña ao lado de Iniciar Vídeo, escollemos a cámara Irium Webcam

E iniciamos o vídeo. Se empregamos o recurso Screen Capture, penso que é interesante contar con dous monitores.