Applets de Java en Firefox. Palemoon.

A partir da versión 52 de firefox deixaron de funcionar os applets NPAPI de java. A pesar de instalar o plugin de Java non funciona no navegador.  Existe un fork de Firefox, que mantén a compatibilidade cos paquetes NPAPI. Trátase do navegador PaleMoon

Páxina oficial: https://linux.palemoon.org/

Descarga do paquete de instalación: https://software.opensuse.org/download.html?project=home:stevenpusser&package=palemoon

Por exemplo, podemos traballar coa antiga calculadora Wiris: http://www.wiris.net/demo/wiris/es/cas.html