1. Descargar unha versión portable e executala desde a conta de sen necesidade de instalala

2. Instalando a versión do repositorio da distribución

Cada distribución ten un repositorio con aplicacións para descargar e instalar. De certa maneira temos garantía de que as versións que están no repositorio funcionan correctamente na distribución que teñamos instalada. Sen embargo con toda probabilidade non será a última versión do software a instalar.

su root (e inserimos o contrasinal do usuario root)

apt update

apt install libreoffice

3. Instalando a través dun script

4. Con paquetes Flatpak

5. Con paquetes Snap

    (Snap para Ubuntu)