1. Creamos un texto en https://es.lipsum.com/

Copiamos os dous primeiros parágrafos

Pegamos o texto nun documento novo.

2. Formato -> Páxina

a. Tamaño do papel

b. Marxes

3. Seleccionamos todo o texto, por exemplo coa combinación de teclas Ctrl + a

4. Formato -> Carácter

a. Tipo de letra

 

b. Idioma: Español (España)

5. Formato ->Parágrafo

a. Aliñamento

b. Espazamento entre liñas

c. Sangrado

d. Espazamento baixo o parágrafo

 

e. Fluxo de texto -> Guionización (clic en automaticamente)

6. Corriximos algunha falta de ortografía coa axuda do dicionario. Empregamos o botón dereito do rato e escollemos a palabra axeitada.

 

7. Situamos o cursor diante do segundo apartado "¿Por qué lo usuamos?

Inserir -> Quebra de páxina. Deste xeito o contido do segundo apartado movémolo ata a segunda páxina.

8.  Inserimos unha imaxe cun tamaño 400*400 px. Obtémola da seguinte páxina:

https://picsum.photos/400/400

 

9. Centrámola e convertímola a escala de grises