1. Diccionario de ortografía

 

Procuramos as no Centro de extesións de libreoffice os diccionarios que nos interesen en función do idioma no que editemos os contidos. No caso de galego instalaremos o corrector ortográficos Hunspell do proxecto Trasno

 
 

https://extensions.libreoffice.org/extensions/corrector-ortografico-para-galego

 

Para instalalo debemos de premer na frecha verde:

 
E seguidamente Abrir con Libreoffice
 

Aceptamos o aviso informativo e reiniciamos e pechamos a fiestra. Finalmente clic en reiniciar o Libreoffice.

 
 
 
 

2. Corrector gramatical

 

Funciona tanto en galego como en castelán. Exemplos os meses en maiúscula ou comezar con letra minúscula

 

https://extensions.libreoffice.org/extensions/languagetool

 
 

Despois de instalalo, podemos configuralo en Ferramentas -> Gramática -> Configuración

 
3. Interface usuario. Se desexamos ter unha disposición cun certo parecido a Ribbon de Office, podémola acadar así:
 
Ver -> Interface de usuario -> Barra agrupada compacta
 
 

4. Estética das iconas similar á de  Microsoft Office 2013.

Descargamos o ficheiro: Office2013-theme-1.1.zip

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACQ9%5FIxlGddfksk&cid=0716985C019A0AB8&id=716985C019A0AB8%21676&parId=root&o=OneUp

Renombramos o ficheiro, pasando de Office2013-theme-1.1.oxt

Botón dereito do rato sobre o ficheiro e escoller a opción abrir con Libreoffice 7

 

Tal e como nos indica na imaxe, para aplicar o tema deberemos de ir a Ferramentas ->Opcións ->LibreOffice -> Ver. Neste apartado en Estilo de Iconas escollemos Office 2013