Trucos para buscar en Google

 

1. Non importa escribir con maiúsculas ou minúsculas

Buscar no Google e ver o número de resultados.

"ies terra do xallas"

"IES TERRA DO XALLAS"

 

2. Signo +

Buscar e ver a diferenza

tesla

tesla + inventor

sordo

sordo + película

 

3. Empregar comiñas. Os resultados deben de coincidir exactamente con todas as palabras e no mesmo orde.

"hernán aldana marcos"

 

4. Excluír palabras

recetas salsas -tomate

pianista -película

 

5. Búsquedas con comodín (asterísco)

crónica anunciada

crónica * anunciada

 

6. Empregar rangos. Busca rangos de números se intercalamos dous puntos

Buscar en google imaxes:

Barcelona + 1936..1939

Tamén vale para filtrar por prezos:

robot aspirador 100..200

 

7. Restrinxir a procura a un dominio concreto.

edixgal + sites:"atio.es"

Tamén podemos restrinxir a  unha localización concreta

coronavirus location:Brasil

 

8. Buscar ficheiros

plantilla + filetype:docx

 

9. Significado de acrónicos

define:LOE

 

10. Google como calculadora

22*3.2

 

11. Procura avanzada en Google. No caso de que non queiramos aprender os trucos anteriores, Google pon á disposición do usuario unha interface para filtar os resultados.

Neste exemplo buscamos documentos en pdf colgados en páxinas relacionadas coa educación (.edu) con licenza libre e en idioma español.

Manual de Google Avanzado