Procura de imaxes

1. Buscar imaxes con Google

Podemos filtrar as imaxes polo tamaño ou ben polo tipo de licenza

a. Polo tamaño

 
b. Pola licenza
 
 
 

2. Buscar por imaxes

EXERCICIO. Busca imaxes parecidas á que está publicada na seguinte ligazón: https://atio.es/pub/costamortex/foto2.jpg

 

OUTROS SERVIZOS NOS QUE BUSCAR IMAXES

 
 
EXERCICIOS:
 
Buscar unha imaxe sobre os Andes cun tamaño superior a 1020px
 
Buscar en Flickr unha imaxe dos Andes monocromo