Acceso á información científica

De pouco vale ter información se non é a correcta. Para ter certas garantías de que a información que manexamos é a correcta debemos de procurala en varias páxinas web, obtendo resultados semellantes. Xa para cuestións importantes ou documentación científica debemos de procurala en revistas, libros, repositorios ou buscadores específicos. Aquí temos unha relación de fontes de información científica viculadas ao movemento Open Access.

Portais de revistas electrónicas:
 
Libros electrónicos
 
Repositorios
 
Motores de búsqueda
https://scholar.google.es/ (ver citados e documentos relacionados)