Desactivar as notificacións en XFCE

As  notificacións de XFCE poden resultar molestas, fundamentalmente ao imprimir diferentes documentos. Pódense desactivar, seguindo o este procedemento:

su root
cd /usr/share/dbus-1/services
sudo nano org.xfce.xfce4-notifyd.Notifications.service
 
E deixalo do seguinte modo:
 
 [D-BUS Service]
 Name=org.freedesktop.Notifications
 #Exec=/usr/lib/xfce4/notifyd/xfce4-notifyd
 Exec=/bin/true

Reinicias o sistema
reboot