Writer facilita o proceso de asignarlle un estilo aos títulos e subtítulos. Deste xeito seleccionamos "Definición", "Áreas afectadas", "Teorías explicativas do trastorno", etc  e prememos na combinación de teclas Control + 1 para asignarlle o estilo "Título 2" a estes textos. Procedemento:

  1. Seleccionamos o texto
  2. Combinación de teclas Control + 1

Tamén temos a opción de seleccionar o título 1 no cadro de Estilos e Formateado unha vez que teñamos o texto seleccionado e premer na tecla Enter para asignalo estilo escollido.

 

Repetimos o proceso con todos os títulos principais. O máis lóxico é empregar a combinación de teclas

3. Escollemos agora os subtítulos.  Por exemplo na área de comunicación e de linguaxe que pertence ao apartado de Áreas afectadas. No documento que empregamos a dispón de numeración e subliñado, que eliminamos.

 

O procedemento é o mesmo que no caso anterior, pero neste caso elixindo título 2 ou a combinación de teclas Control +2

No caso do apartado de Áreas Afectadas, aplicamos o estilo Título 2  aos tres subtítulos que se aprecian na imaxe

 

E cando temos un subtítulo dentro dun subtítulo, escollemos o estilo "Título 3", ben no cadro de estilos, ou coa combinación de teclas Control +3. No caso do apartado de Áreas afectadas queda deste xeito:

Despois de configurar os títulos e subtítulos o documento quedaría así:

Asperger subtitulos.odt

 

VOLVER Á PÁXINA PRINCIPAL