1. Engadir unha páxina nova para a portada.

2. Inserimos un marco para aliñar con facilidade as imaxes da portada.

3. Inserimos no interior do marco as seguintes imaxes. Para isto pinchamos no interior do marco e seguindamente en Inserir > Imaxes

http://en.wikipedia.org/wiki/Asperger%27s_Society_of_Ontario#mediaviewer/File:Autism_Awareness_Ribbon.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-BY-NC-SA.svg

4. Queda do seguinte xeito

5. Axustamos o tamaño segundo as nosas preferencias e aliñamos as dúas imaxes á esqueda, premendo na icona:

6. Quitamos o borde negro ao marco. Para iso seleccionamos o marco e clic na icona de configuración dos bordes.

E configuramos a transparencia do marco ao 100%. Para iso clic co botón dereito do rato no marco e escollemos Propiedades

 

 

 

7. Seguidamente, e xa fóra do marco,  engadimos unha caixa de texto para inserir o título do documento: "Síndrome de Ásperger"

8. Dámoslle un tamaño de fonte de 32 px e centramos o texto en horizontal. Na aliñación vertical, colocamos o texto na marxe inferior

9. Modificamos o estilo da páxina, eliminando nesta páxina os marxes e engadimos unha cor de fondo.

a. Eliximos no menú Estilos a opción Xestionar Estilos (F11)

 

 

b. Eliximos a opción follas. Modificamos o estilo Primeira Folla, escollendo a opción Modificar ao premer co botón dereito do rato

c. Eliminamos os marxes e engadimos cor de fondo con transparencia do 50%

E deste xeito queda a portada

VOLVER Á PÁXINA PRINCIPAL