Atopei un script que funciona moi ben á hora de instalar unha impresora script en Debian.

Descargar o script, darlle permisos de execución, indicarlle o modelo de impresora e a ip. O resto faino o script de maneira autómoma. Moi cómodo.

https://gist.github.com/x2q/6524912