Máis de tres divs centrados horizontalmente

No caso que teñamos que centrar máis de tres divs, entendo que se volve moi útil a clase flexbox de css. Sempre se pode facer con float:left, pero resulta enfarragoso, ao meu entender.

CON FLEXBOX:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <style>
    *{
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
    }
    .fila{
        width:80%;
        padding: 5px;
        margin:20px auto;
        background:#f2f2f2;
        display:flex;
        justify-content: space-around;
    }
    .col{
        width:15%;
        height:200px;
        border-radius: 5px;
    }
    .col1{
        background:green;
    }
    .col2{
        background:pink;
    }
    .col3{
        background:violet;
    }
    .col4{
        background:blue;
    }
    .col5{
        background:tomato;
    }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="contenido">
        <div class="fila">
            <div class="col col1"></div>
            <div class="col col2"></div>
            <div class="col col3"></div>
            <div class="col col4"></div>
            <div class="col col5"></div>
        </div>
    </div>
    
</body>
</html>

2. CON GRID

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <style>
    *{
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
    }
    .fila{
        width:80%;
        padding: 5px;
        margin:20px auto;
        background:#f2f2f2;
        display:grid;
        grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;
        grid-gap:20px;
    }
    .col{
        width:100%;
        height:200px;
        border-radius: 5px;
    }
    .col1{
        background:green;
    }
    .col2{
        background:pink;
    }
    .col3{
        background:violet;
    }
    .col4{
        background:blue;
    }
    .col5{
        background:tomato;
    }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="contenido">
        <div class="fila">
            <div class="col col1"></div>
            <div class="col col2"></div>
            <div class="col col3"></div>
            <div class="col col4"></div>
            <div class="col col5"></div>
        </div>
    </div>
    
</body>
</html>