Dous divs centrados horizontalmente

Cando queremos engadir nunha páxina web ou no Dupral dous dívs centrados en horizontal, podémolo facer de varios xeitos, sen embargo entendo que o máis razonable é asignándolle con css ao da esquerda float:left;, e ao da dereito float: right;

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    
    <style>
    #main{
        width:80%;
        max-width: 1500px;
        margin:0 auto;
        background-color:grey;
    }
    .container{
        text-align: center;
        width:45%;
        height:auto;
        border:2px solid black;
        border-radius:7px;
        background-color:#888888
    }  
    .div_esq{
        float:left;
    }
    .container img{
        width:100%;
    }
    .div_dr{
        float:right;
       
    }     
    </style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div class="container div_esq">
            <h2>Fisterra</h2>
            <figure>
                <img src="https://cmatv.xunta.gal/voooblicuo/VooOblicuo_1952.jpg" alt="Faro de Fisterra">
            </figure>
        </div>
        <div class="container div_dr">
            <h2>Corrubedo</h2>
            <figure>
                <img src="https://cmatv.xunta.gal/voooblicuo/VooOblicuo_1468.jpg" alt="Faro de Corrubedo">
            </figure>

        </div>
    </div>
</body>
</html>