Engadir un vídeo adaptable a dispositivos móbiles

En moitas ocasión non é previsible controlar o tamaño que debe de ter un vídeo á hora de engadilo ao Drupal. Isto ocorre nalguhas resolucións xa que as dimensións do vídeo superan o ancho dispoñible, ou no caso de que haxa cambios estrutura dos bloques, pasando de unha columna a dúas.

Para darlle remedio a este problema, debemos de empregar os estilos CSS.

 

A. UN VÍDEO DE YOUTUBE

 

1. Escollemos o vídeo de youtube desexado. Clic en compartir e posteriormente en inserir. Obtemos un código  html como o seguinte:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9aksj92T41Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Se nos fixamos, como width é de 560px e o height é de 315, a relación ancho con respecto ao alto é 16:9. Se dividimos 9/16=0.5625, que ven a ser o 56.25%, que é a relación que engadimos ao padding-bottom. Se a relación entre ancho e alto fose 4:3, como padding-top sería do 75% (3/4=0.75, é dicir o 75%)

2. Deste código eliminamos as dimensións de ancho de alto (width e height), quedado así:

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/9aksj92T41Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

3. Inserirmos este código dentro do body do seguinte código html, quedando así:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <style>
        .video-responsive{
            position:relative;
            overflow:hidden;
            padding-bottom:56.25%;
        }
        .video-responsive iframe{
            width:100%;
            height:100%;
            position:absolute;
            top:0;
            left:0;
        }    
    </style>
</head>
<body>

        <div class="video-responsive">
                <iframe src="https://www.youtube.com/embed/9aksj92T41Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
        </div>

    
</body>
</html>

 

B. UN VÍDEO SUBIDO AO DRUPAL COMO DOCUMENTO ADXUNTO

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
    .video-responsive {
        position: relative;
        margin:0 auto;
        height: 0;
        overflow: hidden;
        padding-bottom: 56.25%;
        position: relative;
    }
    .video-responsive video {
        height: 100%;
        width: 100%;
        position: absolute;
        top: 0;
        left:0;        
    }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="video-responsive">
        <video controls="controls">
            <source src="http://www.edu.xunta.gal/centros/crasantacomba/system/files/CESTA%20VIAXEIRA%20DE%20OVOS.mp4" type="video/mp4" />
            O teu navegador non soporta este vídeo.
            </video>
    </div>
</body>
</html>