Tarefa con ficheiros pdf

475px-Icon-pdf.svg.png

 

Co perfil de profesor, crea unha tarefa co seguinte descrición (enunciado):

 

Proba de avaliación continua. Podes descargala aquí: ficheiro

Lembra que podes expoñer as dúbidas no foro e tamén axudar ao teus compañeiros a resolvelas

 


  Unha vez pasado o prazo de entrega o profesor facilitaralle ao alumnado a solución á práctica para que poidan estudala para o exame. Ver resposta

 

 

VOLVER AO CURSO