EDI. PRÁCTICA 4

DIAPOSITIVA 6

Coa ferramenta de recoñecemento de formas debuxa un círculo  na pantalla

Empregando as ferramentas de debuxo do Notebook, debuxa a bisectriz dun ángulo

 

VOLVER AO CURSO