EDI. PRÁCTICA 3

DIAPOSITIVA 5

1. Visitamos a páxina https://calcme.com/a

2. En configuración cambiamos o idioma a español

3. Crea o seguinte exercicio:

Para evitar escribilo, descarga o seguinte ficheiro se súbeo á páxina de wiris

Resolvemos e facemos unha captura de pantalla do resultado e incrustámola no notebook.

Probamos a representar unha recta y=2x. Subimos a captura de pantalla novamente

 

grafica

 

VOLVER AO CURSO